top of page

НАЙДЕН КИРОВ АД е български водещ производител на нисковолтови електротехнически принадлежности за домакинства и малки индустрии. Водейки се от идеята да предостави първокачествен продукт, който напълно съответства на изискванията на клиентите, НАЙДЕН КИРОВ АД въведе системата за управление на качеството ISO 9001 : 2000. Голяма част от фирмените изделия са сертифицирани и от международни организации по стандартизация като: VDE, OVE, SII и BDS.

IMG_3323.png
bottom of page